Permament Utställning/Försäljning hos Gustus, Lilla Torg, Malmö

 

Utställningar/Exhibitions 2022:

Utställning Köpmansmagasinet Smygehamn 29.Aug - 16.Sep

Allhelgona Utställning i min egen Atelje 05.-06.Nov