loading...

Välkomna till min hemsida

Jag heter Rolf och teckna med tusch. Mina kunskaper att teckna med tusch förvärvade jag genom mitt arbete med grafik och formgivning.

Motiven hittar jag i naturen och det dagliga livet, samt via berättelser och böcker. Jag försöker inte att återge motiven på ett naturtroget sätt utan betonar motivets originella karaktärsdrag.

Sen 10 år tillbaka har jag haft många utställningar inkl Jury bedömda utställningar på olika ställer i Sverige, USA, Tyskland och Denmark.

Welcome to my homepage.
My name is Rolf and I draw with ink. I’ve deepen my skill to draw with ink during my work with graphic and design. I find my inspiration in nature and also through books and stories. I don’t try to paint lifelike but I want to highlight certain character traits.

During the last 10 years I had many exhibitions in Sweden but also in USA, Germany and Denmark.